Διαπολιτισμικό Κέντρο Γέφυρα

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΦΥΡΑ

Το Διαπολιτισμικό Κέντρο Γέφυρα, ιδρύθηκε το 2012 με σκοπό να προωθήσει την πολιτιστική ποικιλομορφία την οποία θεωρεί ζωτικό στοιχείο της ανθρώπινης κοινωνίας και η οποία οφείλει να αναπτυχθεί και να στηριχθεί κατάλληλα για να αποφευχθούν προβλήματα κατανόησης και ανοχής που μπορούν να οδηγήσουν σε προβλήματα όπως μεταξύ άλλων διακρίσεις, ξενοφοβία, στερεότυπα. Θεμέλιο της πολιτιστικής ποικιλομορφίας είναι η ιδέα πως κανένας πολιτισμός δεν είναι καλύτερος από τον άλλο. Αντίθετα, ένας πολιτισμός εξελίσσεται όταν αλληλοεπιδρά με άλλους πολιτισμούς που μπορεί να προέρχονται από διαφορετικά γλωσσικά και κοινωνικο-πολιτιστικά πλαίσια. Η αλληλεπίδραση αυτή θα πρέπει πάντοτε να γίνεται με αμοιβαίο σεβασμό ορίζοντας με αυτόν τον τρόπο την έννοια της διαπολιτισμικότητας.

Η διαπολιτισμικότητα μπορεί να οριστεί ως το σύνολο των σχέσεων και των αλληλεπιδράσεων που πραγματοποιούνται σκόπιμα μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών προκειμένου να προωθηθεί ο διάλογος, ο αμοιβαίος σεβασμός και η αποδοχή της διατήρησης της πολιτιστικής ταυτότητας του κάθε ατόμου. Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η έννοια δεν αναφέρεται μόνο στις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ ατόμων που ανήκουν σε διαφορετικές χώρες ή περιοχές του κόσμου, αλλά λαμβάνει επίσης υπόψη, άτομα που βρίσκονται στην ίδια κοινότητα αλλά έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από μια εθνική, κοινωνική ή άλλη άποψη.

Η διαπολιτισμικότητα είναι η σεβαστή αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα. Αυτή η αλληλεπίδραση λαμβάνει χώρα υπό ίσες συνθήκες και προϋποθέτει την ικανότητα της  αλληλοεπικοινωνίας, της γνώσης και της κατανόησης του πολιτισμού του άλλου. Με αυτόν τον τρόπο, η διαπολιτισμικότητα συμβάλλει στην ολοκλήρωση, την αλληλεγγύη και τη συνύπαρξη μεταξύ των ατόμων.

Η διαπολιτισμικότητα μπορεί να έχει διάφορες μορφές και είναι γενικά μια εμπειρία εμπλουτισμού. Η επαφή με άλλους πολιτισμούς μπορεί να είναι μια μοναδική ευκαιρία να προβληματιστούμε σχετικά με τον πολιτισμό και τον κόσμο. Η ανταλλαγή αντιλήψεων για τον κόσμο βοηθά στην κατανόηση και την εκμάθηση από εκείνους που αντιλαμβάνονται τον κόσμο διαφορετικά από τον δικό τους.  Προϋπόθεση είναι πάντα η αμοιβαία αναγνώριση, καθώς αυτό θα επιτρέψει στο άτομο να αναγνωρίσει τον άλλο και να τον αποδεχτεί όπως είναι. Είναι ζήτημα υιοθέτησης μιας θέσης διαφάνειας και ανοχής απέναντι στην ταυτότητα του άλλου.

Ως αποτέλεσμα, στόχος της διαπολιτισμικότητας είναι η ειρηνική και εποικοδομητική συνύπαρξη σε έναν πολυπολιτισμικό κόσμο. Ο διαπολιτισμικός διάλογος μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για την πρόληψη και την επίλυση των συγκρούσεων αλλά και την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αποτελεσματική επικοινωνία. Άλλοι στόχοι που μπορούν να αναφερθούν σχετικά με τη διαπολιτισμικότητα είναι Η διαπολιτισμική επικοινωνία βοηθά επίσης στη διαχείριση της πολιτιστικής πολυμορφίας με δημοκρατικό τρόπο και στην ανάπτυξη έργων από κοινού.

Στο επιχειρηματικό περιβάλλον, η διαπολιτισμικότητα είναι πολύ χρήσιμη για την προσαρμογή σε διαφορετικά επαγγελματικά περιβάλλοντα. Η διαπολιτισμική ικανότητα ενθαρρύνει την εργασία σε πολυγλωσσικές και πολυπολιτισμικές ομάδες και βοηθά στην κατανοήση τον πολιτισμό του άλλου διατηρώντας ταυτόχρονα μια συνοχή με τον δικό τους πολιτισμό. Η αλληλεπίδραση με νέες πολιτιστικές μορφές και αντιλήψεις δεν σημαίνει την αποποίηση της προσωπικής μας ταυτότητας.

Η πολιτιστική ποικιλομορφία, δεν αποτελεί μειονέκτημα αλλά πλούτο.

Η γλώσσα βοηθά στη διαμόρφωση του πολιτισμού (και το αντίστροφο) και η εκμάθηση μιας άλλης γλώσσας μας προσφέρει την ευκαιρία να εισέλθουμε σε αυτήν την κουλτούρα και να αντιληφθούμε το περιβάλλον μας με προηγούμενους τρόπους χωρίς φαντασία. Η ομιλία μιας δεύτερης γλώσσας σημαίνει ότι μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των γλωσσών και των φακών και το «να βάζετε τον εαυτό σας στα παπούτσια του άλλου ατόμου» είναι ζωτικής σημασίας στοιχείο για να αποκτήσετε διαπολιτισμική ικανότητα. Το να είσαι σε θέση να μιλάς ακόμη και μία μόνο ξένη γλώσσα είναι μια ισχυρή υπενθύμιση ότι άλλοι άνθρωποι καταλαβαίνουν τον κόσμο διαφορετικά και ότι πρέπει να σκεφτούμε δύο φορές πριν κατανοήσουμε τους άλλους μέσω των πολιτισμικά κατασκευασμένων φακών μας.

Στο Διαπολιτισμικό Κέντρο Γέφυρα διοργανώνονται σεμινάρια και εργαστήρια για ενηλίκους με άξονα τη γλώσσα, την εκπαίδευση, την τέχνη και τον πολιτισμό.

Στο Διαπολιτισμικό Κέντρο Γέφυρα διδασκαλία μιας γλώσσας είναι η ταυτόχρονη διδασκαλία της γλώσσας και του πολιτισμού της χώρας.

Το Διαπολιτισμικό Κέντρο Γέφυρα προσφέρει ουσιαστική κατάρτιση και δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Ο πολυχώρος μας είναι επίσης διαθέσιμος για όσους θέλουν να μοιραστούν τις δεξιότητές τους και να οργανώσουν τι δικές τους δραστηριότητες.

Διαπολιτισμικό Κέντρο Γέφυρα
​​​​​​​