ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Τα τμήματα μουσικής ενηλίκων, εστιάζουν στη βελτίωση των φωνητικών και ρυθμικών δεξιοτήτων του ατόμου με σκοπό το συνδυασμό των δύο στην εκτέλεση τραγουδιών. Για τον λόγο αυτό το μάθημα της μουσικής χωρίζεται σε 3 μέρη. Στο μέρος των φωνητικών ασκήσεων, στο μέρος των ρυθμικών ασκήσεων και στην εκτέλεση τραγουδιού. Στις φωνητικές ασκήσεις διδάσκεται η σωστή χρήση της διαφραγματικής αναπνοής, φωνητικές ασκήσεις για την ευελιξία της έκτασης της φωνής, η γυμναστική των φωνητικών χορδών και η ενεργοποίηση των ηχείων του σώματος μας. Στις ρυθμικές ασκήσεις εστιάζουμε βιωματικά στην ανάπτυξη του ρυθμού μέσω του σώματος και στην εκτέλεση ρυθμικών μοτίβων στο σώμα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

•    ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: ΚΟΥΜΑΝΔΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
•    Τίτλος: Μουσικό εργαστήρι Ενηλίκων
•    Διάρκεια εργαστηρίου : 4 μήνες
•    Διάρκεια μαθήματος: 1.5 ώρα , ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ 12:10-13:40
•    Συνολικές ώρες εργαστηρίου: 24
    Μηνιαίο Κόστος: 40 ευρώ 


ΕΝΟΤΗΤΕΣ
•    Διαφραγματική αναπνοή, ρυθμικές αξίες, ασκήσεις Dalcroze, τραγούδι
•    Ηχεία, μάσκα, εκγύμναση φωνητικών χορδών, κατανόηση του ρυθμού ¾, τραγούδι
•    Εκγύμναση φωνητικών χορδών και σωστό τονικό ύψος, body percussion
•    Ασκήσεις φωνητικής, ασκήσεις Dalcroze για τονικό ύψος και σταθερότητα ρυθμού, τραγούδι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ / PRE-REGISTRATION

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / FULL NAME
(ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ)
Συμπληρώνετε την γλώσσα και το επίπεδο που σας ενδιαφέρει (πχ. ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α1 ή ΓΑΛΛΙΚΑ Β2)
Fill in with the language and the level you are interested for (eg. Greek A2)
 
Συμπληρώνετε το τμήμα που έχετε επιλέξει από αυτά που αναγράφονται στη ανακοίνωση (πχ Πέμπτη 18:00-20:15)
Fill in the hours you are interested for as those written on the announcement (eg. Thursday 18:00-20:15)
Για επίπεδα εκτός των αρχαρίων συμπληρώνετε την γλώσσα και το επίπεδο για το οποίο ενδιαφέρεστε και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας (πχ Γαλλικά Β2)
For intermediate levels please in the language and the level you are interested for and we will contact you (eg. Greek B1)
Τerms of service
ΣΥΜΦΩΝΩ να κρατήσει το Διαπολιτισμικό Κέντρο ΓΕΦΥΡΑ τα παραπάνω στοιχεία μου, προκειμένου να επικοινωνεί μαζί μου. 

I consent to use my contact information in order to contact me.
ΣΥΜΦΩΝΩ να κρατήσει το Διαπολιτισμικό Κέντρο ΓΕΦΥΡΑ τα παραπάνω στοιχεία μου, προκειμένου να επικοινωνεί μαζί μου. 

I consent to use my contact information in order to contact me.