Εργαστήρι: Μουσική και κίνηση για παιδιά 4-7 ετών

ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Το εργαστήρι της μουσικής και κίνησης για παιδιά 4-7 ετών επικεντρώνεται στις γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές ανάγκες του παιδιού. Με εργαλεία τις  βασικές δραστηριότητες μουσικής αγωγής (τραγούδι, κίνηση, ακρόαση, μουσική εκτέλεση, αυτοσχεδιασμός, σύνθεση, μουσική γραφή και ανάγνωση), επιδιώκεται η δημιουργική έκφραση και αισθητική αγωγή του παιδιού, η ανάπτυξη κινητικών και γνωστικών ικανοτήτων καθώς επίσης και η συναισθηματική του ανάπτυξη. Μέσα από τα μουσικά παιχνίδια, τα παιχνιδοτράγουδα και τις μουσικές δραστηριότητες, το παιδί μαθαίνει να λειτουργεί στο πλαίσιο της ομάδας, κοινωνικοποιείται και εμπιστεύεται, γνωρίζει καλύτερα τον εαυτό του και αναπτύσσει την φαντασία του. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

•    ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: ΚΟΥΜΑΝΔΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
•    Τίτλος: Μουσική και κίνηση για παιδιά 4-7 ετών
•    Διάρκεια εργαστηρίου : 4 μήνες
•    Διάρκεια μαθήματος: 1 ώρα ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ 11:00-12:00
•    Συνολικές ώρες εργαστηρίου: 16
•    Αριθμός παιδιών ανά ομάδα: 10-15
•    Μηνιαίο Κόστος: 40 ευρώ


ΕΝΟΤΗΤΕΣ ανά μήνα
•    Ρυθμός. Ανάπτυξη ρυθμού στο σώμα και στα μουσικά όργανα, τραγούδια και μουσικά παιχνίδια
•    Μουσική και παραμύθια. Μουσικές δραστηριότητες και παιχνίδια μέσα από το εργαλείο του παραμυθιού.
•    Η πολιτεία της ορχήστρας. Γνωριμία με τα όργανα της ορχήστρας και την ιστορία τους.
•    Εισαγωγή στη μουσική παρτιτούρα και στις νότες. Μέσα από το παραμύθι Η ιστορία του πενταγράμμου τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με το πεντάγραμμο και τις νότες, θα τις ζωγραφίσουν, θα τις τραγουδήσουν και θα παίξουν πολλά μουσικά παιχνίδια για την κατανόηση τους.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ / PRE-REGISTRATION

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / FULL NAME
(ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ)
Συμπληρώνετε την γλώσσα και το επίπεδο που σας ενδιαφέρει (πχ. ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α1 ή ΓΑΛΛΙΚΑ Β2)
Fill in with the language and the level you are interested for (eg. Greek A2)
 
Συμπληρώνετε το τμήμα που έχετε επιλέξει από αυτά που αναγράφονται στη ανακοίνωση (πχ Πέμπτη 18:00-20:15)
Fill in the hours you are interested for as those written on the announcement (eg. Thursday 18:00-20:15)
Για επίπεδα εκτός των αρχαρίων συμπληρώνετε την γλώσσα και το επίπεδο για το οποίο ενδιαφέρεστε και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας (πχ Γαλλικά Β2)
For intermediate levels please in the language and the level you are interested for and we will contact you (eg. Greek B1)
Τerms of service
ΣΥΜΦΩΝΩ να κρατήσει το Διαπολιτισμικό Κέντρο ΓΕΦΥΡΑ τα παραπάνω στοιχεία μου, προκειμένου να επικοινωνεί μαζί μου. 

I consent to use my contact information in order to contact me.
ΣΥΜΦΩΝΩ να κρατήσει το Διαπολιτισμικό Κέντρο ΓΕΦΥΡΑ τα παραπάνω στοιχεία μου, προκειμένου να επικοινωνεί μαζί μου. 

I consent to use my contact information in order to contact me.